Vårt liv i sin helhet baseras på tankar, känslor, reflektioner och erfarenheter. Alla dessa komponenter är dessutom kopplade till varandra där det ena inte utesluter det andra. I direkt anslutning står såväl människa som samhälle där hänsyn behöver tas till både individ och kollektiv. Förhållandet ytterligheterna i mellan upprätthålls genom information och kommunikation. Dessa ytterligheter har kommit till att utgöra avgörande verktyg för vår överlevnad och utveckling. Det är sedan i denna övergång som fenomenet kunskap kan uppstå.

Hårfin gräns

Att omsätta teori i praktik kan vara bland det svåraste att utföra. Detsamma gäller för den omvända vägen när exempelvis en handling ska förklaras i ord. Frågan är varför denna övergång är ett så komplext område. Kunskap är ett begrepp svårt att ge en entydig definition på men att fritt kunna transportera sig mellan teori och praktik skulle kunna vara en rättmätig förklaring. Det här ger grund för en förståelse alternativt helhetsbild av frågan, ämnet eller handlingen i stort.

Kunskap handlar i grunden om en slags förståelse där information av olika slag tillämpas eller återges. Hur detta går till förhåller sig på ett kraftigt varierande sätt. Vi är alla olika och det finns därmed också en skiftande karaktär i hur kunskap förhåller sig.

Det fascinerande med ämnet i fråga är det faktum att hänsyn till både tid, plats och situation i alla lägen behöver tas. Det som är kunskap i ett sammanhang kan utgöra inkompetens i ett annat. Vi lever också i en ständigt föränderlig värld där det som är facit idag kan förhålla sig på ett helt annat sätt imorgon.

Förändringens vindar blåser

Legitimiteten i kunskap har alltid varit svår att upprätthålla. Ibland krävs det nya tider för att kunna gå tillbaka och kontrollera hur utfallet verkligen blev. Det rör sig med andra ord om ett fenomen som i realtid är svårt att mäta. Kunskapen är också starkt relaterad till våra hjärnor. Dessa skapar förutsättningarna för att kompetens överhuvudtaget ska kunna äga rum. Såväl långtidsminne som arbetsminne utgör viktiga komponenter i denna kontext. Det gäller därför att samtidigt inte låta sig besegras av brus, distraktioner eller andra infallsvinklar. En animerad reklamfilm från Explainer kan råda bot på detta. Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där gemene man ständigt utsätts för denna typ av faktorer. Att ha hela världens information i fickan kan störa kunskapens källa och i sin tur medföra att sanningen omvandlas till någonting helt annat.

prontocommunication.se

Author prontocommunication.se

More posts by prontocommunication.se

Leave a Reply

Kalender

oktober 2022
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

HUR TRÄNAR JAG INFÖR SOMMAREN?